FORENINGEN

Bestyrelsen

MARLENE

ZOE NIELSEN

Formand

Dagebøl Alle 14b

JOHN

INGEMANN LARSEN

Kasserer

Nybøl Alle 19

DORIS

MARIE ELKJÆR NIELSEN

Sekretær

Nybøl Alle 20

SIGNE

MEHLSEN ENGELSEN

Menigt bestyrelsesmedlem

Studsbøl Allé 25b

Kontingent

Kontigentet er 900,- kr. årligt


Kontingentet forfalder til betaling i januar og skal senest være betalt ingen udgangen af februar.

Kontigent indbetales på konto


Betaling kan foretages via netbank.

Husk tydelig angivelse af indbetaler


  • Medlemsnummer (obligatorisk)
  • Navn på indbetaler (valgfrit)
  • Adresse (valgfrit)

KONTO TIL INDBETALING


Reg. nr: 5325   -   Konto nr: 0313763

Grundejerforeningen Pilegaarden

Kasserer John Ingemann Larsen

Nybøl Allé 19

2770 Katrup